loader
van loon accountants

NBA LIDMAATSCHAP

Ons kantoor is aangesloten bij de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). De NBA is de publiekrechtelijke organisatie die de belangen van de maatschappij en het beroep dient als de vertegenwoordiger van het gehele accountantsberoep in Nederland. De NBA vormt zo de brug tussen de beroepsbeoefenaren en de praktijk.