loader
van loon accountants

Waardebepaling bedrijf

Hoeveel is uw bedrijf waard? Het antwoord op deze vraag is o.a. belangrijk bij de verkoop of overname van een bedrijf. De objectieve waardebepaling geeft u handvaten bij eventuele onderhandelingen en geeft weer hoeveel de onderneming daadwerkelijk waard is. Een specialist van Van Loon Accountants kan deze waardebepaling voor u uitvoeren. Als eerste starten we met de analyse van de balans en de ontwikkeling van de winst in de afgelopen jaren. Als vervolg hierop gaan we de sterke en zwakke punten van de onderneming in kaart brengen, waarbij we rekening houden met branche gerelateerde ontwikkelingen. Op basis van deze gegevens bepaalt één van onze specialisten de verwachtte winst van de onderneming in de toekomst. Spreekt onze aanpak u aan? Neem dan contact met ons op. Samen met u zorgen wij dat u een bedrijf voor de juiste prijs koopt of verkoopt!

Wanneer een waardebepaling van een bedrijf?

Er zijn veel situaties denkbaar waarbij een waardepaling van uw bedrijf interessant is. Hieronder vindt u een overzicht van gebeurtenissen waarbij in de meeste gevallen in kaart wordt gebracht wat uw onderneming waard is:

  • Aankoop of verkoop van een bedrijf;
  • Fusie van een bedrijven;
  • Omzetting van eenmanszaak naar BV;
  • Toe- of uittreden van één of meerdere vennoten;
  • Overleden van de ondernemer;
  • Een echtscheiding.
 

3 gangbare waardebepalingsmethodes

Er zijn verschillende methoden om de waarde van een bedrijf te bepalen. Op deze pagina lichten wij kort de drie gekozen methodes toe. Elke methode stelt op een andere wijze de waarde van de onderneming vast. Let wel op: de waarde die vastgesteld wordt is geen aankoop- of verkoopwaarde. Deze wordt in de meeste gevallen bepaalt door de marktomstandigheden, ofwel vraag en aanbod.

De intrinsieke waarde

Bij deze methode wordt er gekeken naar het verschil in bezittingen en de schulden van een bedrijf. Het is een momentopname en duidelijke methode, waarbij helaas geen rekening gehouden wordt met de toekomst. Heeft uw bedrijf een goed winstpotentieel? Dan wordt in de meeste gevallen de waarde van uw onderneming verhoogd met goodwill. Wat verstaan we onder goodwill? Zaken die u niet terug vindt op de balans zoals: kennis van het personeel, merkrechten of stille reserves.

De Rentabiliteitswaarde

Bij deze methoden wordt vooral gekeken naar het verleden van de onderneming. Het is een berekening waarbij slechts de financiële kant de waarde bepaalt. Het marktaandeel en ontwikkelingen in de branche worden hierin niet meegenomen. Met behulp van een percentage (rendementseis) berekenen we de gemiddelde winst in de toekomst. De behaalde winst en het te investeren vermogen zijn belangrijk, waardoor een bedrijf wordt gezien als een ‘geldmachine’.

De discounted Cash Flow

Bij deze methoden kijken onze specialisten ook naar de toekomst van het bedrijf. Hierbij is het uitgangspunt niet de winst, maar de cashflow. Het is een meerjarige prognose waarbij gekeken wordt naar hoeveel je kunt verdienen met de onderneming. Het enige nadeel van deze methoden is dat hoe verder in de toekomst, hoe onbetrouwbaarder de aannames en voorspellingen.