loader
van loon accountants

Omzetten eenmanszaak naar BV

Een eenmanszaak omzetten naar bv wordt om twee redenen gedaan. Enerzijds om je persoonlijke aansprakelijkheid te beperken, anderzijds om de fiscale voordelen bij een hogere winst. Hoe grote uw onderneming, hoe grote uw risico’s als ondernemer. Mocht het mis gaan, dan zijn de financiële gevolgen vaak niet te overzien. Overweegt u om een eenmanszaak om te zetten naar een bv? Dan zult u vast wel eens gehoord hebben van een activa passiva transactie, geruisloze omzetting of ruisende omzetting. Om te bepalen op welke manier u het beste uw eenmanszaak kunt omzetten, adviseren we u graag persoonlijk. We kijken altijd naar de huidige situatie van uw onderneming. Wilt u snel aan de slag met het omzetten van de eenmanszaak naar een bv? Neem dan snel contact met ons op!

Activa passiva transactie

Dit is de goedkoopste en meest eenvoudige manier om de eenmanszaak om te zetten naar een bv. Wat houdt dit in? De eenmanszaak wordt verkocht aan de nieuwe bv. Alle bezittingen en schulden (activa en passiva) worden overgedragen aan de BV. Vaak worden deze overgenomen voor een symbolisch bedrag. Als er stille reserves zijn, dan bent u wel verplicht om daar inkomstenbelasting over te betalen. Stille reserves zijn bijvoorbeeld goodwill, of de meerwaarde op uw bedrijfspand. 

De geruisloze omzetting van eenmanszaak naar BV

De afgelopen jaar heeft uw onderneming veel meerwaarde opgebouwd. In zo’n geval is de geruisloze omzetting in de meeste gevallen de beste keuze. Bij de meerwaarde van het bedrijf moet u denken aan: een goed gevulde orderportefeuille, een goed bezochte website of een pand wat meer waard is dan waarvoor het in de boeken staat. Bij een geruisloze omzetting wordt de eenmanszaak gestaakt en gaat deze in zijn geheel over naar de BV. Over de meerwaarde heeft u dan geen belasting te betalen. Wel moet u aan een drietal extra voorwaarden voldoen: 

  • U mag de onderneming na de omzetting 3 jaar lang niet verkopen;
  • U moet een inbrengakte op laten stellen;
  • U bent verplicht om een geruisloze omzetting te melden bij de belastingdienst.

De ruisende omzetting van eenmanszaak naar BV

Deze manier is interessant voor ondernemers die binnen 3 jaar de zaak willen verkopen. De eenmanszaak wordt gestaakt. Met staken bedoelen we dat de eenmanszaak beëindigd zal gaan worden. Net zoals bij de activa passiva transactie worden de bezittingen en meerwaarde overgedragen aan de BV. Over de meerwaarde moet u inkomstenbelasting betalen, waarbij extra regelingen zijn om deze laag te houden. Bij de ruisende omzetting bent u verplicht om een inbrengakte op te laten stellen. Laat u de eenmanszaak voor 31 maart omzetten? Dan wordt de onderneming vanaf 1 januari van het boekjaar gezien als een BV.

 

Wanneer omzetten naar BV

Een vraag die veel ondernemers ons stellen. Helaas kunnen wij daar zonder een inzage in cijfers geen eenduidig antwoord op geven. Wel kunnen we een aantal situaties schetsen waarbij het interessant is om te switchen van eenmanszaak naar bv: 

  • De onderneming een stabiele winst van rond de € 100.000,- euro heeft
  • U van plan bent uw zaak binnen 3 jaar te verkopen
  • Uw onderneming zich in een risicovolle markt begeeft

Grootste voordeel omzetting

De persoonlijke aansprakelijkheid van een eenmanszaak is bij veel ondernemers een doorn in het oog. Eventuele schulden van de onderneming worden op u verhaalt, wat kan leiden tot een persoonlijk faillissement. Na het veranderen van de bedrijfsvorm bent u niet meer persoonlijk aansprakelijk. Hierbij is het wel van belang dat dit alleen geldt bij een ‘normale’ bedrijfsvoering. In principe kan het bedrijf niet meer verliezen dan datgene wat u in de onderneming hebt geïnvesteerd.