loader

Fiscaal

Zowel ondernemers als particulieren krijgen in hun leven te maken met een heleboel verschillende belastingen. Onder andere te noemen:

  • Inkomstenbelasting;
  • Vennootschapsbelasting;
  • Omzetbelasting;
  • Loonbelasting;
  • Schenkbelasting;
  • Erfbelasting;
  • Overdrachtbelasting;

De trend is tegenwoordig dat fiscale adviseurs zich specialiseren op één belastingsoort. Voor de grote kantoren en grote bedrijven is dat te begrijpen. Die hebben voldoende werk / vraagstukken (en geld!) om een team specialisten aan de gang te houden.

In de MKB praktijk heeft een specialist echter geen meerwaarde. Sterker nog een specialist heeft doorgaans geen oog voor belastinggevolgen anders dan zijn ‘eigen belastingsoort’. Om u goed te kunnen adviseren is het van groot belang dat uw adviseur de kennis van- en het overzicht over alle belastingsoorten heeft die bij u een rol van betekenis (kunnen) hebben.

Wij hechten er daarom grote waarde dat onze medewerkers gedegen allround fiscale kennis bezitten. Dat zorgt dat de juiste besluiten worden genomen maar ook dat uw adviseur uw gesprekspartner is voor alle vraagstukken waar u tegen aan loopt en u niet iedere keer met een andere adviseur (of meerdere) aan tafel zit. Wel zo handig en bovendien efficiënter.

En bovendien wil de term ‘allround adviseur’ niet zeggen dat wij geen specialistische kennis in huis hebben. In het bijzonder te noemen: op het vlak van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en schenk- en erfbelasting (zie ook onderdeel ‘Estate-planning’ op deze website/link) kunt er zeker van op aan dat u bij ons op het juiste adres bent.

En mocht het toch ooit nodig zijn dan hebben wij een goed netwerk van specialisten achter de hand die we inzetten als de situatie daarom vraagt. Maar eerlijk gezegd is dat maar zelden nodig.

Wij hechten er belang aan dat wij u meenemen in onze adviezen en duidelijk kunnen uitleggen waarom bepaalde keuzes voor- dan wel nadelen hebben. U neemt namelijk de beslissingen en wij niet. En dat kan alleen als u weet waar het over gaat. Dat is niet altijd eenvoudig (wetgeving vaak complex) maar door normaal Nederlands te spreken (geen vakjargon) en niet te verzanden in onbelangrijke details is dat altijd wel mogelijk. Uiteraard staan wij bij die keuzes naast u en mag u op onze adviezen vertrouwen.

Door op die wijze samen op te trekken bent u beter op de hoogte van de fiscale zaken rondom uw onderneming en persoon. Dat maakt het bovendien weer eenvoudiger om in de toekomst samen tot nieuwe besluiten te komen.